نویسنده = عیسی عبدالعلیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قابلیت ریزجلبکTetraselmis suecica در تصفیه پساب ثانویه شهری

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 1-8

علیرضا افشاری؛ مازیار یحیوی؛ میرمسعمود سجادی؛ حسینعلی شیبک؛ عیسی عبدالعلیان