نویسنده = مژگان خدادادی
تعداد مقالات: 4
4. تاثیر استرس شوری بر مقادیر هورمون کورتیزول و گلوکز ماهی کپور علفخوار انگشت قد(Ctenopharyngodon idella)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 77-84

هومن مکوندی؛ مژگان خدادادی؛ سعید کیوان شکوه؛ زهرا محمدی مکوندی