نویسنده = الهام ناهیدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر غلظت های متفاوت جلبکsp. Nannochloropsis بر رشد و بازماندگی Artemia franciscana

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 59-64

الهام ناهیدی؛ مازیار یحیوی؛ میر مسعود سجادی