نویسنده = علی رضایی شیرازی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی صید شگ ماهی( Alosa sp )در خلیج گرگان ومقایسه روند 12 ساله صید آن در استان گلستان ( 1390 - 1379 )

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 47-54

کامران عقیلی؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ علی رضایی شیرازی


3. بررسی مرفومتریک و مریستیک در شناسایی گونه های جنس Alosa Clupeidae) ) درسواحل استان گیلان(جنوب غربی دریای خزر)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 9-18

سید صمد حسینی؛ آرش جیران؛ کا مران عقیلی؛ علی رضایی شیرازی