نویسنده = صدیقه ریاحی
تعداد مقالات: 1
1. اثر رنگ تانک پرورش بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور(Cyprinus carpio )

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 71-78

مجید محمد نژاد شموشکی؛ صدیقه ریاحی؛ مرتضی مازینی