کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه پارامترهای خون شناسی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) رودخانه تالار قائم شهر، مازندران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 67-75

فاطمه یوسف زاده؛ شعبانعلی نظامی؛ حسین خارا


2. تشخیص افتراقی گلبول های سفید فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در سنین مختلف (بچه ماهی، جوان و مولد)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 21-28

میگل تکلو؛ مهرداد نصری؛ رضوان ا... کاظمی