کلیدواژه‌ها = قزل آلای رنگین کمان
تعداد مقالات: 5
2. مقایسه فاکتورهای ریخت سنجی جنس نر و ماده قزل آلای رنگین کمان پرورشی در ایران (Oncorhynchus mykiss )

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 42-51

رقیه محمودی؛ مهدی سلطانی؛ عباس متین فر؛ سهراب رضوانی گیل کلایی؛ ابوالقاسم کمالی


3. بررسی اثر رنگدانه آستاگزانتین روی رشد، رنگ پذیری و فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 71-80

مائده طالبی؛ حسین خارا؛ جلیل ذریه زهرا؛ شایان قبادی؛ آرزو خدابنده لو؛ الهام میررسولی


4. بررسی آسیب شناسی بافتی درمسمومیت تجربی با دیازینون در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 51-60

مسعود سعیدی فر؛ حبیب وهاب زاده رودسری؛ عباسعلی زمینی؛ الهام میررسولی؛ رضوان اله کاظمی


5. تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره بر مقاومت بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر استرس های محیطی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 63-70

محمد نیرومند؛ میرمسعود سجادی؛ مازیار یحیوی؛ محمد اسدی