کلیدواژه‌ها = شاخص رشد
تعداد مقالات: 2
1. اثر سطوح مختلف چربی و پروتئین بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیبات تقریبی لاشه بچه ماهیان نورس سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 13-24

مصطفی تاتینا؛ مجید موسی پور شاجانی؛ علی حمیداوغلی؛ رضا طاعتی؛ مهتاب قریب خانی