بررسی نواربندی های , C-,G- –RE-, NOR و رنگ آمیزی DAPI کروموزوم های ماهی کپور دندانی زاگرس(Aphanius vladikovy)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

          ماهی کپور دندانی زاگرس (Aphanius vladykovi)، از ماهیان بومی کشور ایران است و در آبگیرهای استان چهارمحال و بختیاری زیست می کند و از نظر حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی حائز اهمیت  است. هدف از این تحقیق بررسی نواربندی های گوناگون  بر روی کروموزوم های این ماهی می باشد که برای نخستین بار در ایران بر روی یک گونه آبزی انجام می شوند. برای این منظور تعداد 200 عدد ماهی نر و ماده از تالاب چغاخور و چشمه مادر و دختر در استان چهارمحال و بختیاری صید گردیده و به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل شدند. پس از تهیه گسترش های کروموزومی رنگ آمیزی با فلوروکروم DAPI انجام شد. همچنین نواربندی هایG,C,NOR  و RE توسط سه آنزیم محدود کننده  Alu I، BamH I و  Pst I بر روی کروموزوم ها انجام گردید. نواربندی C و NOR نوارهایی را ایجاد نمودند. در نواربندی G نوارهای تیره وروشن بر روی کروموزوم ها ایجاد شد. در نواربندی RE  آنزیم های Alu I و BamH Iکه محل برش نسبتاََ  مشابهی داشتند نوارهایی ایجاد کردند در حالی که آنزیم Pst I  توانایی ایجاد نوار بر روی این کروموزوم ها را نداشت. به نظر میرسد ژنوم این گونه دارا ی نواحی غنی از بازهای CوGبوده درحالی که بخشهای غنی از بازهای A و T در آن کم باشد.

کلیدواژه‌ها