شناسایی و پراکنش صدف های خوراکی و تزئینی در خط ساحلی استان بوشهر، خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده میگوی کشور

2 بوشهر- اداره کل شیلات

کلیدواژه‌ها