تنوع رژیم غذایی سالیانه ماهی گوازیم دم رشته‌ای (Nemipterus japonicus) در سواحل دیلم خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین رژیم غذایی ماهی گوازیم دم رشته­ای (Nemipterus japonicus) در سواحل بندر دیلم، استان بوشهر در طول یک سال انجام شد. نمونه­برداری­ها بصورت فصلی از پاییز 1389 آغاز و تا انتهای تابستان 1390 ادامه داشت. نمونه ماهیان دارای طول کل 5/18 تا 5/28 سانتیمتر، وزن 81/88  تا 18/231 گرم بوده و شاخص تهی بودن لوله گوارش آنها 4/19، میانگین طول نسبی روده 18/0 ± 07/1 و میانگین شدت تغذیه 97/16 ± 50/99 تعیین گردید. نتایج نشان داد که ترتیب شاخص اولویت غذایی ماهی گوازیم دم رشته­ای به فصل تغذیه بستگی دارد و در فصول پاییز و زمستان، ماهی­خوار و در فصل بهار بیشتر از شکم­پایان تغذیه می­کند. همچنین با افزایش طول ماهی گوازیم رژیم غذایی سخت پوستان در آن افزایش یافته است بطوریکه در گوازیم های 29-25 سانتیمتری رژیم سخت پوستان زیاد و در گوازیم های 25-22 سانتی­متر، ماهیان بیشترین نوع رژیم غذایی و در ماهیان 22-18 سانتیمتری نیز ماهیان و شکم پایان بیشترین نوع اقلام غذایی را تشکیل داده بودند. براساس این مطالعه مشخص است که ماهی گوازیم دم رشته­ای دارای ترجیح غذایی گوشتخواری است و ماهیان جزء اصلی رژیم غذایی آن را تشکیل می­دهند.

کلیدواژه‌ها