مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان ( Alpinia officinarum )و 17- آلفا متیل تستوسترون بر شاخص های کیفی اسپرم درماهی مولی نر بالغ ( latipinna Poecilia )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه ، واحد علوم دارویی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران

2 سازمان تحقیقات شیلات ، تهران

کلیدواژه‌ها