نویسنده = هدایتی فرد، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی زیستی رودخانه چشمه کیله تنکابن(استان مازندران) با استفاده از شاخص های زیستی، ساختار جمعیتی و زیتوده ای درشت بی مهرگان کفزی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 63-76

روح الله عباسپور؛ حمیدرضا علیزاده ثابت؛ مسعود هدایتی فرد؛ جواد مسگران کریمی