نویسنده = قیصری، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
2. بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Chlorella vulgaris و اثرات آن بر روی مواد مغذی پساب شهری

دوره 1، پیش شماره 1، بهار 1389، صفحه 64-72

حمیدرضا قیصری؛ سید محسن بصیری؛ سیده اطهره موسوی؛ مازیار یحیوی؛ محمدرضا طاهری زاده