نویسنده = رسولی، سهراب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی انگلی دیپلوستومیازیس در ماهیان سد مهاباد آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 1-8

داریوش آزادیخواه؛ سهراب رسولی؛ علی نکوئی فرد؛ سیروان رحیم پور؛ امین خدادادی؛ نیما بهبودی