نویسنده = بناگر، غلام رضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تجمع فلز سنگین کادمیم در بافت عضله و کبد سیاه ماهی Capoeta capoeta در رودخانه تجن استان مازندران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 21-29

غلام رضا بناگر؛ حسین رحمانی؛ سمانه گل محمدی؛ داریوش مقدس