نویسنده = بحری، امیرهوشنگ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی باکتریولوژیک فلور طبیعی پوست و آبشش در ماهی شورت Sillago sihama و ارتباط آن با آلودگی سواحل بندرعباس (شمال خلیج فارس)

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 1-11

امیرهوشنگ بحری؛ فروغ فلاح؛ پدرام یاسمی فر؛ یوسف آفتاب سوار