دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، مهر 1390، صفحه 1-71 
4. بررسی تاثیر روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorusغنی شده با ویتامین C در پرورش لارو تاسماهی ایرانیAcipenser persicus

صفحه 33-42

رودابه روفچایی؛ مریم فلاحی کپورچالی؛ رضا آرمودلی؛ علی اکبر فلاح شمال؛ ذبیح ا..ه پژند؛ فروزان چوبیان


6. بررسی آسیب شناسی بافتی درمسمومیت تجربی با دیازینون در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

صفحه 51-60

مسعود سعیدی فر؛ حبیب وهاب زاده رودسری؛ عباسعلی زمینی؛ الهام میررسولی؛ رضوان اله کاظمی


7. بررسی تراکم و تنوع فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی بندرعباس

صفحه 61-70

ساسان صادقی مزیدی؛ محمدرضا احمدی؛ محمدرضا طاهری زاده