دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تیر 1391، صفحه 1-69 
1. بررسی آلودگی انگلی دیپلوستومیازیس در ماهیان سد مهاباد آذربایجان غربی

صفحه 1-8

داریوش آزادیخواه؛ سهراب رسولی؛ علی نکوئی فرد؛ سیروان رحیم پور؛ امین خدادادی؛ نیما بهبودی


3. بررسی برخی پارامترهای پویایی جمعیت سیاه ماهی (Capoeta trutta) در رودخانه الوند استان کرمانشاه

صفحه 17-26

مجتبی پوریا؛ اصغر عبدلی؛ محمد کاظمیان؛ فتحعلی نوری؛ حسین خارا؛ فرشاد اجرایی


5. شناسایی گونه های خیار های دریایی در اطراف جزیره لارک (خلیج فارس)

صفحه 35-44

آیدا خزاعلی؛ مجید افخمی؛ کاظم درویش بسطامی؛ مازیار یحیوی؛ مانی مهین