دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، مهر 1392، صفحه 1-67 
5. تاثیر متقابل ویتامین Cو اسید فولیک برفاکتورهای رشد بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)

صفحه 47-54

میثم نادری؛ شعبانعلی نظامی؛ محمد علی یزدانی ساداتی؛ حسین خارا


7. تنوع رژیم غذایی سالیانه ماهی گوازیم دم رشته‌ای (Nemipterus japonicus) در سواحل دیلم خلیج فارس

صفحه 67-74

مریم هدایتی‌راد؛ محمد نوید فرصت‌کار؛ سمانه شریف‌زاده؛ لاله موسوی