داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سیدجواد ابوالقاسمی بیماری ها
امیر هوشنگ بحری تکثیر و پرورش عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بندرعباس
سیامک بهزادی ارزیابی ذخایر
مازیار یحیوی هییت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس
شادی خاتمی تکثیر و پرورش عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
حسین خارا تغذیه، تکثیر و پرورش گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مژگان خدادادی پلانکتون، لیمنولوژی
محمد خلیل پذیر بیماری ها
کاظم درویش بسطامی فیزیولوژی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
عقیل دشتبان نسب بیماری ها رییس مرکز ملی تولید میگوی عاری از بیماری
علیرضا سالارزاده تغذیه
رضا طاعتی تغذیه، تکثیر و پرورش گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش. ایران
ابوالفضل عسکری ساری تغذیه
حجت اله فروغی فرد تکثیر و پرورش عضو هیات علمی ، پژوهشکده اکولوژی خلیج فار سو دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان آموزش ، تحقیقات و ترویج کشاورزی (AREEO).
رضا قربانی تغذیه
مهناز کردگاری فیزیولوژی هیات علمی
عیسی کمالی ماهی شناسی مدیر گروه بیولوژی و فن آوری صید و مسئول آزمایشگاه بافت شناسی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
فلورا محمدی زاده تکثیر و پرورش گروه شیلات - دانشکده منابع طبیعی -دانشگاه آزاد اسلامی ، ،بندرعباس ، ایران. صندوق پستی: 1311-79159
مجید محمدنژاد تکثیر و پرورش عضو هیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرگز
مسعود هدایتی فرد عمل آوری گروه شیلات، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشکده منابع طبیعی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاداسلامی، ص. پ: 163، قائم شهر، ایران.