نویسنده = محمد خلیل پذیر
تعداد مقالات: 1
1. غنی سازی آرتمیای بالغ Artemia franciscana با غلظت های مختلف امولسیون اسیدهای چرب غیر اشباع

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 45-60

احترام محمدی؛ مهران جواهری بابلی؛ محمد خلیل پذیر