نویسنده = رضا احمدی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر دما وشوری بر میزان تخم گشایی سیست پریان میگوی گونه Phallocryptus spinosa

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 65-73

مسعود صیدگر؛ رضا احمدی؛ علی نکوئی فرد؛ بیژن مصطفی زاده


2. تاثیر دما وشوری بر میزان تخم گشایی سیست پریان میگوی گونه Phallocryptus spinosa

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 29-36

مسعود صیدگر؛ رضا احمدی؛ علی نکوئی فرد؛ بیژن مصطفی زاده


3. تاثیـــر تــراکــم مولدین آرتمیـــا اورمیـانا درتولید سیست در استــخرهای پرورشی

دوره 1، پیش شماره 1، بهار 1389، صفحه 14-22

رضا احمدی؛ لطیف اسماعیلی؛ سیاوش گنجی؛ نعمت پیکران؛ امیر شعاع حسنی