نویسنده = مهدی سلطانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی انگلهای پوست و آبشش ماهی سفیدک(Schizothoraxzarudnyi)در منطقه سیستان

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 1-12

احسان الهی مقدم؛ مهدی سلطانی؛ دلارام نخبه زارع؛ مصطفی غفاری؛ مجتبی نادری


2. مقایسه فاکتورهای ریخت سنجی جنس نر و ماده قزل آلای رنگین کمان پرورشی در ایران (Oncorhynchus mykiss )

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 42-51

رقیه محمودی؛ مهدی سلطانی؛ عباس متین فر؛ سهراب رضوانی گیل کلایی؛ ابوالقاسم کمالی


3. اثر استرس حاد بر نوسانات کورتیزول و گلوکز ماهیان استرلیاد (Acipenser ruthenus) تغذیه شده با سطوح متفاوت ویتامین های C و E

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 9-20

مصطفی تاتینا؛ رضا طاعتی؛ محمود بهمنی؛ مهدی سلطانی؛ مهتاب قریب خانی


4. اثرات ضد قارچی تراف نانوسیلور بر روی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) و لارو تا وزن یک گرمی

دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 65-74

مهدی کهیش اسفندیاری؛ مهدی سلطانی؛ میر مسعود سجادی