نویسنده = آرش جیران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی برخی از خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی سیاه کولی خزری (Vimba vimba persa pallas, 1811 ) کوچگر به تالاب انزلی

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 21-30

سید صمد حسینی؛ آرش جیران؛ مانی مهین؛ سید محمود عقیلی


2. بررسی مرفومتریک و مریستیک در شناسایی گونه های جنس Alosa Clupeidae) ) درسواحل استان گیلان(جنوب غربی دریای خزر)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 9-18

سید صمد حسینی؛ آرش جیران؛ کا مران عقیلی؛ علی رضایی شیرازی