نویسنده = علیرضا مهوری
تعداد مقالات: 2
1. تنوع و غنای گونه‌ای خرچنگ‌های Xanthoid ( سخت پوستان: فوق خانواده Xanthoidea)در ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز، خلیج فارس

دوره 6، شماره 21، بهار 1394، صفحه 47-56

ندا فهیمی؛ جعفر سیف آبادی؛ علیرضا ساری؛ علیرضا مهوری


2. تنوع، غالبیت و غنای گونه‌ای خرچنگ‌های منزوی (سخت پوستان: فوق خانواده Paguroidea) در ناحیه بین جزر و مدی جزیره هرمز

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 9-20

نبی الله خیرآبادی؛ سید جعفر سیف آبادی؛ فریدون عوفی؛ علیرضا مهوری