نویسنده = گیلان عطاران فریمان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی، تراکم و تنوع پرتاران در استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)در منطقه گواتر- چابهار

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 16-26

آرش شکوری؛ پروین حیدری ارجلو؛ گیلان عطاران فریمان