نویسنده = محمد رهاننده
تعداد مقالات: 1
1. تعیین غلظت کشنده آمونیاک (LC50 96h, N-NH4)و تاثیر آن بر وضعیت هیستوپاتولوژی آبشش، کلیه و کبد بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellates)

دوره 5، شماره 19، مهر 1393، صفحه 11-26

الهام السادات بنی هاشمی؛ حسین خارا؛ ذبیح اله پژند؛ محمد رهاننده