نویسنده = حجت اله فروغی فرد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر محیط کشت گیلارد در شوری های مختلف بر تراکم ونرخ رشد ریز جلبکChlorella vulgaris) ) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 47-54

مینا عماد آبادی؛ علیرضا سالار زاده؛ حجت اله فروغی فرد


2. مقایسه رشد بقاء و تولید نهایی میگوی سفید هندی در سیستم پرورش تک گونه ای و توام با میگوی ببری سبز در منطقه تیاب هرمزگان

دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 11-20

اسماعیل تازیکه؛ حجت اله فروغی فرد؛ غلامعباس زرشناس؛ علی اکبر صالحی؛ احمدرضا تورجی