کلیدواژه‌ها = دریای خزر
تعداد مقالات: 4
2. بررسی ارتباط بین آلودگی انگلی و فاکتورهای خونی سوف سفید دریای خزر(Sander lucioperca)صید شده از سواحل بندر انزلی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 65-76

رشیده موحد؛ حسین خارا؛ محمد صیادبورانی؛ محدثه احمدن‍‍ژاد؛ مینا رهبر


3. بررسی برخی از خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی سیاه کولی خزری (Vimba vimba persa pallas, 1811 ) کوچگر به تالاب انزلی

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 21-30

سید صمد حسینی؛ آرش جیران؛ مانی مهین؛ سید محمود عقیلی


4. بررسی مرفومتریک و مریستیک در شناسایی گونه های جنس Alosa Clupeidae) ) درسواحل استان گیلان(جنوب غربی دریای خزر)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 9-18

سید صمد حسینی؛ آرش جیران؛ کا مران عقیلی؛ علی رضایی شیرازی