کلیدواژه‌ها = تحرک اسپرم
تعداد مقالات: 2
1. اثر محلول های فعال کننده اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی آزاد پرورشی دریای خزر(Salmo trutta caspius)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 454-56

شقایق رضا خانی؛ علی صادق پور؛ حسین خارا؛ رضا لرستانی


2. اثر برخی یون ها روی فعالیت اسپرم و کارآیی تکثیر مصنوعی ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis)

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 31-42

حسین خارا؛ شهروز برادران نویری؛ حدیثه دادرس؛ مینا رهبر؛ محدثه احمد نژاد؛ علی خدادوست