کلیدواژه‌ها = Holothuria scabra
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر پودر جلبک های دریایی Sargassum ilicifolium و Padina gymnospora در بسترهای مختلف بر روی رشد و بقاء نوجوان های خیار دریایی Holothuria scabra

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 9-16

عبدالله اسماعیل زاده؛ حسن ساربان؛ حسین رامشی؛ محمد موحدی نیا