کلیدواژه‌ها = ضریب چاقی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی برخی پارامترهای پویایی جمعیت سیاه ماهی (Capoeta trutta) در رودخانه الوند استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 17-26

مجتبی پوریا؛ اصغر عبدلی؛ محمد کاظمیان؛ فتحعلی نوری؛ حسین خارا؛ فرشاد اجرایی