کلیدواژه‌ها = شاخص های زیستی ASPTو. BMWP
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تنوع و فراوانی بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه دوهزار تنکابن با استفاده از شاخص های زیستی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 27-40

جواد مسگران کریمی؛ قباد آذری تاکامی؛ حسین خارا؛ روح ا... عباسپور