کلیدواژه‌ها = جزیره قشم
تعداد مقالات: 2
1. تجمع زیستی فلزات سنگینNi و Cd در بافت اسکلتی مرجان خانواده Poritidae و رسوبات پیرامونی آن در جنوب جزیره قشم– خلیج فارس

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 15-26

زهرا درویش نیا؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ احسان کامرانی؛ میر مسعود سجادی


2. شناسایی چهارگونه جلبک سبز Dunaliella جداشده از آب های منطقه جزر و مدی جزیره قشم

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 1-12

بی بی مریم حسینی؛ محمدرضا هادی؛ سعید افشارزاده؛ فاطمه قادر