کلیدواژه‌ها = شناسایی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و پراکنش صدف های خوراکی و تزئینی در خط ساحلی استان بوشهر، خلیج فارس

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 55-66

نصیر نیامیمندی؛ اردشیر یاراحمدی؛ عبدالحسن تنگستانی


2. شناسایی چهارگونه جلبک سبز Dunaliella جداشده از آب های منطقه جزر و مدی جزیره قشم

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 1-12

بی بی مریم حسینی؛ محمدرضا هادی؛ سعید افشارزاده؛ فاطمه قادر