کلیدواژه‌ها = Acipenser persicus
تعداد مقالات: 2
1. بررسی هورمون های جنسی و هیپوفیزی و فاکتور های استرس سرم مولدین تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در سواحل گیلان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 33-42

قباد خواجه محمدی؛ عباسعلی زمینی؛ مسعود فرخ روز لاشیدانی


2. مقایسه اثرات کلریدسدیم و متیلن بلو بر فلور باکتریایی محیط پرورشی، پوست و آبشش بچه تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 45-52

رقیه فتح الهی؛ حسین خارا؛ ذبیح الله پژند؛ علیرضا شناور ماسوله؛ بتول مشتاقی؛ زهرا منافی