کلیدواژه‌ها = فراوانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی صید شگ ماهی( Alosa sp )در خلیج گرگان ومقایسه روند 12 ساله صید آن در استان گلستان ( 1390 - 1379 )

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 47-54

کامران عقیلی؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ علی رضایی شیرازی


2. شناسایی و پراکنش صدف های خوراکی و تزئینی در خط ساحلی استان بوشهر، خلیج فارس

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 55-66

نصیر نیامیمندی؛ اردشیر یاراحمدی؛ عبدالحسن تنگستانی