تعداد مقالات: 174
26. اثر استرس حاد بر نوسانات کورتیزول و گلوکز ماهیان استرلیاد (Acipenser ruthenus) تغذیه شده با سطوح متفاوت ویتامین های C و E

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 9-20

مصطفی تاتینا؛ رضا طاعتی؛ محمود بهمنی؛ مهدی سلطانی؛ مهتاب قریب خانی


28. تاثیر پودر جلبک های دریایی Sargassum ilicifolium و Padina gymnospora در بسترهای مختلف بر روی رشد و بقاء نوجوان های خیار دریایی Holothuria scabra

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 9-16

عبدالله اسماعیل زاده؛ حسن ساربان؛ حسین رامشی؛ محمد موحدی نیا


30. تنوع، غالبیت و غنای گونه‌ای خرچنگ‌های منزوی (سخت پوستان: فوق خانواده Paguroidea) در ناحیه بین جزر و مدی جزیره هرمز

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 9-20

نبی الله خیرآبادی؛ سید جعفر سیف آبادی؛ فریدون عوفی؛ علیرضا مهوری


31. مقایسه رشد بقاء و تولید نهایی میگوی سفید هندی در سیستم پرورش تک گونه ای و توام با میگوی ببری سبز در منطقه تیاب هرمزگان

دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 11-20

اسماعیل تازیکه؛ حجت اله فروغی فرد؛ غلامعباس زرشناس؛ علی اکبر صالحی؛ احمدرضا تورجی


32. استقرار زیستگاه های مصنوعی (Artificial reefs)با تاکید بر پراکنش جوامع ایکتیوپلانکتونی درآب های استان هرمزگان(حوزه خلیج فارس)

دوره 1، پیش شماره 3، پاییز 1389، صفحه 11-20

سیامک بهزادی؛ بهنام دقوقی؛ فرشته سراجی؛ علی سالارپوری؛ محمد درویشی؛ غلامعلی اکبرزاده؛ محمد صدیق مرتضوی


34. تعیین میزان غذا و هماوری مایسید( Indomysis nybini )موجود در استخرهای پرورش میگوی بندرکلاهی استان هرمزگان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 11-16

معصومه الماسی؛ امیر هوشنگ بحری؛ میر مسعود سجادی


35. اثرات سطوح مختلف ویتامین C روی فاکتورهای رشد بچه تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii)

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 11-20

یعقوب پورغلام؛ حسین خارا؛ محمود محسنی


36. تعیین غلظت کشنده آمونیاک (LC50 96h, N-NH4)و تاثیر آن بر وضعیت هیستوپاتولوژی آبشش، کلیه و کبد بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellates)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 11-26

الهام السادات بنی هاشمی؛ حسین خارا؛ ذبیح اله پژند؛ محمد رهاننده


38. بررسی تاثیرتیمارهای غذایی مختلف بر روی ترکیبات شیمیایی کرم پرتار پرنرئیس نانتیا(Perinereis nuntia)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 13-19

ادریس آزور؛ مازیار یحیوی؛ علیرضا سالارزاده؛ پرویز زارع؛ مجتبی نادری


39. بررسی تجمع فلزات سنگین در دو گونه از نرمتنان سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 13-22

زهرا خوشنود؛ رضا خوشنود؛ آیدا خزاعلی؛ مجید افخمی


40. اثرات نیترات روی Zn(NO3)2 بر بافت کبد ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 13-20

علی حلاجیان؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ رضوان اله کاظمی؛ سورنا عبدالی؛ مهزاد شکوری


42. اثر سطوح مختلف چربی و پروتئین بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیبات تقریبی لاشه بچه ماهیان نورس سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 13-24

مصطفی تاتینا؛ مجید موسی پور شاجانی؛ علی حمیداوغلی؛ رضا طاعتی؛ مهتاب قریب خانی


43. تاثیـــر تــراکــم مولدین آرتمیـــا اورمیـانا درتولید سیست در استــخرهای پرورشی

دوره 1، پیش شماره 1، بهار 1389، صفحه 14-22

رضا احمدی؛ لطیف اسماعیلی؛ سیاوش گنجی؛ نعمت پیکران؛ امیر شعاع حسنی


44. تجمع زیستی فلزات سنگینNi و Cd در بافت اسکلتی مرجان خانواده Poritidae و رسوبات پیرامونی آن در جنوب جزیره قشم– خلیج فارس

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 15-26

زهرا درویش نیا؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ احسان کامرانی؛ میر مسعود سجادی


45. بررسی تاثیر آرتمیای غنی شده با زئولیت بر فاکتورهای رشد و بقاء میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 6، شماره 21، بهار 1394، صفحه 15-22

ندا بازماندگان؛ فلورا محمدی زاده؛ علیرضا سالارزاده


46. بررسی رژیم غذایی ماهی طلال (Rastrelliger kanagurta) در آب های ساحلی شهرستان بندرعباس

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 23-30

کلثوم عوض پور؛ فلورا محمدی زاده؛ علیرضا سالارزاده؛ ادریس آزور؛ علی سالارپوری؛ فرشته سراجی


47. شناسایی، تراکم و تنوع پرتاران در استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)در منطقه گواتر- چابهار

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 16-26

آرش شکوری؛ پروین حیدری ارجلو؛ گیلان عطاران فریمان


48. بررسی برخی پارامترهای پویایی جمعیت سیاه ماهی (Capoeta trutta) در رودخانه الوند استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 17-26

مجتبی پوریا؛ اصغر عبدلی؛ محمد کاظمیان؛ فتحعلی نوری؛ حسین خارا؛ فرشاد اجرایی


49. اثر سن بر برخی از فاکتورهای سلولی و بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی ) Cyprinus carpio Linnaeus 1758(

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 17-24

الهه باقی زاده؛ علی صادقپور؛ حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی بلوچی


50. بررسی اندازه‌گیری غلظت فلزات سنگین کادمیوم، سرب و روی در صدف‌های دوکفه‌ای Saccostrea cucullata و Solen brevis مناطق بین جزرومدی بندرلنگه و بوشهر

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 19-32

بهنام حیدری چهارلنگ؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ وحید یاوری؛ سارا سلحشور