تعداد مقالات: 174
51. تاثیر شوری بر رشد و بازماندگی ماهی فیتوفاگ انگشت قد (Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 19-26

زهرا محمدی مکوندی؛ پریتا کوچنین؛ حسین پاشا زانوسی


53. ارزیابی زیستی رودخانه کر(استان فارس) در فصول مختلف با استفاده از ساختار جمعیتی ماکروبنتوز

دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 21-34

اسماعیل تازیکه؛ حجت الله فروغی فرد؛ غلامعباس زرشناس؛ علی اکبر صالحی؛ احمدرضا تورجی؛ مهدی حفار؛ محمدرضا احمدی؛ مازیار یحیوی


54. مقایسه تجمع فلز سنگین کادمیم در بافت عضله و کبد سیاه ماهی Capoeta capoeta در رودخانه تجن استان مازندران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 21-29

غلام رضا بناگر؛ حسین رحمانی؛ سمانه گل محمدی؛ داریوش مقدس


55. تشخیص افتراقی گلبول های سفید فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در سنین مختلف (بچه ماهی، جوان و مولد)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 21-28

میگل تکلو؛ مهرداد نصری؛ رضوان ا... کاظمی


56. بررسی برخی از خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی سیاه کولی خزری (Vimba vimba persa pallas, 1811 ) کوچگر به تالاب انزلی

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 21-30

سید صمد حسینی؛ آرش جیران؛ مانی مهین؛ سید محمود عقیلی


57. پراکنش و تراکم خانواده گوازیم ماهیان در آب های دریای عمان (سیستان و بلوچستان)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 21-30

غلامرضا دریانبرد؛ فرهاد کیمرام؛ مژگان حقیقی


58. تعیین محدوده کشندگی و غلظت میانه کشنده (96h LC50) علف کش پاراکوات بر بچه ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi)

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 21-32

یعقوب جادی؛ علیرضا صفاهیه؛ رضا سلیقه زاده


61. بررسی اثر غلظت های متفاوت جلبک Chlorella بر رشد و میزان بازماندگی Artemia franciscana

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 23-28

جواد سالارمحمدی؛ مازیار یحیوی؛ میر مسعود سجادی؛ حجت الله فروغی فرد


63. تأثیر جیره غذایی حاوی روغن سیر (garlic oil) بر برخی شاخص های خونی، ایمنی و بیوشیمی سرم خون ماهی کپور پرورشی (‍Cyprinus carpio)

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 25-34

رضا اکرمی؛ حسین چیت ساز؛ محمد بهمدی؛ عرفان عبدالله زاده؛ مجید رازقی منصور


65. مطالعه ریخت شناسی ماهی سفید رودخانه ای L ., 1758)) Squalis cephalus سد شهدای سنقر استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 27-34

مجتبی پوریا؛ عیسی بهرامی زاده؛ فتحعلی نوری؛ کیومرت شهبازی


67. اثر ترکیبات یونی اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی سفید ( Rutilus frisii kutum kamensky 1901) مهاجر به رودخانه سفید رود

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 31-36

سیده زهرا فلاح شمسی؛ شعبانعلی نظامی؛ حسین خارا؛ شهروز برادران نویری؛ علیرضا علیپور؛ نرگس علیجانپور؛ کاوه امیری


69. تعیین رژیم غذایی ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) درآب های خلیج فارس، منطقه جزیره تنب تا هنگام

دوره 1، پیش شماره 3، پاییز 1389، صفحه 40-48

علی سالارپوری؛ محمد درویشی؛ سیامک بهزادی؛ محمد مومنی


70. بررسی کیفیت آب استخرهای پرورش مولدین کپور ماهی روهو (Labeo rohita) در استان خوزستان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 25-32

همایون حسین زاده صحافی؛ سیمین دهقان مدیسه؛ منصور حمیدی نژاد؛ عبدالصاحب مرتضوی زاده؛ محمد ولایت زاده


71. برداشت زیتوده ریزجلبک Nanochloropsis oculata با استفاده از روش الکتروفلوکولاسیون

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 27-34

علی جابری؛ کیومرث روحانی؛ فلورا محمدی‌زاده


72. تعیین تنوع و فراوانی بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه دوهزار تنکابن با استفاده از شاخص های زیستی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 27-40

جواد مسگران کریمی؛ قباد آذری تاکامی؛ حسین خارا؛ روح ا... عباسپور