تعداد مقالات: 174
151. اثرات ضد قارچی تراف نانوسیلور بر روی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) و لارو تا وزن یک گرمی

دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 65-74

مهدی کهیش اسفندیاری؛ مهدی سلطانی؛ میر مسعود سجادی


152. تاثیر دما وشوری بر میزان تخم گشایی سیست پریان میگوی گونه Phallocryptus spinosa

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 65-73

مسعود صیدگر؛ رضا احمدی؛ علی نکوئی فرد؛ بیژن مصطفی زاده


155. تنوع رژیم غذایی سالیانه ماهی گوازیم دم رشته‌ای (Nemipterus japonicus) در سواحل دیلم خلیج فارس

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 67-74

مریم هدایتی‌راد؛ محمد نوید فرصت‌کار؛ سمانه شریف‌زاده؛ لاله موسوی


157. بررسی اثر رنگدانه آستاگزانتین روی رشد، رنگ پذیری و فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 71-80

مائده طالبی؛ حسین خارا؛ جلیل ذریه زهرا؛ شایان قبادی؛ آرزو خدابنده لو؛ الهام میررسولی


158. اثرات شوری بر شاخص‌های رشد وبقای بچه ماهیان کپور علفخوار Ctenopharyngodonidella) )

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 77-85

سکینه یگانه؛ سیده زینب عابدی؛ زینب حقّی


159. بررسی اثر غلظت های متفاوت جلبکsp. Nannochloropsis بر رشد و بازماندگی Artemia franciscana

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 59-64

الهام ناهیدی؛ مازیار یحیوی؛ میر مسعود سجادی


160. بررسی رژیم غذایی ماهی شورت (Forsskål, 1775) Sillago sihama در آب های ساحلی بندرعباس

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 61-70

فلورا محمدی زاده؛ پرویز توکلی کلور؛ مرضیه خاج کرام الدینی؛ ماریا محمدی زاده؛ امیرهوشنگ بحری


161. تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره بر مقاومت بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر استرس های محیطی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 63-70

محمد نیرومند؛ میرمسعود سجادی؛ مازیار یحیوی؛ محمد اسدی


163. مطالعه پارامترهای خون شناسی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) رودخانه تالار قائم شهر، مازندران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 67-75

فاطمه یوسف زاده؛ شعبانعلی نظامی؛ حسین خارا


167. اثر رنگ تانک پرورش بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور(Cyprinus carpio )

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 71-78

مجید محمد نژاد شموشکی؛ صدیقه ریاحی؛ مرتضی مازینی


168. بررسی ترکیب ماهیان صید شده در مشتاهای ساحلی شهر بندرعباس و تحلیل وضعیت اقتصادی – اجتماعی حاصل از آن

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 73-80

مانی مهین؛ آرش باقری؛ امیر هوشنگ بحری؛ علی سالارپوری؛ میلاد محمودی؛ امین مکرانی؛ نجمه بهاری؛ آسیه حیدری؛ وحید جهانبخش؛ حمید دادرس؛ بصیره باقرزاده


170. تاثیر استرس شوری بر مقادیر هورمون کورتیزول و گلوکز ماهی کپور علفخوار انگشت قد(Ctenopharyngodon idella)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 77-84

هومن مکوندی؛ مژگان خدادادی؛ سعید کیوان شکوه؛ زهرا محمدی مکوندی