راه اندازی سامانه مدیریت فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

راه اندازی سامانه مدیریت فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

سامانه مدیریت فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس راه اندازی شد. این سامانه تمامی فرآیند ارسال، داوری، پذیرش و انتشارات مقاله در مجله علمی را به صورت آنلاین و مطابق با جدید ترین استانداردهای مجلات علمی و نیازهای بومی انجام می‌دهد.