داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سیدجواد ابوالقاسمی بیماری ها
امیر هوشنگ بحری تکثیر و پرورش عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بندرعباس
سیامک بهزادی ارزیابی ذخایر
مازیار یحیوی هییت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس
شادی خاتمی فیزیولوژی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
حسین خارا تغذیه، تکثیر و پرورش گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مژگان خدادادی پلانکتون، لیمنولوژی
محمد خلیل پذیر بیماری ها
کاظم درویش بسطامی فیزیولوژی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
عقیل دشتبان نسب بیماری ها رییس مرکز ملی تولید میگوی عاری از بیماری
علیرضا سالارزاده تغذیه
رضا طاعتی تغذیه، تکثیر و پرورش گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش. ایران
ابوالفضل عسکری ساری تغذیه
حجت اله فروغی فرد تکثیر و پرورش عضو هیات علمی ، پژوهشکده اکولوژی خلیج فار سو دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان آموزش ، تحقیقات و ترویج کشاورزی (AREEO).
رضا قربانی تغذیه
مهناز کردگاری فیزیولوژی هیات علمی
عیسی کمالی ماهی شناسی مدیر گروه بیولوژی و فن آوری صید و مسئول آزمایشگاه بافت شناسی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
فلورا محمدی زاده تکثیر و پرورش گروه شیلات - دانشکده منابع طبیعی -دانشگاه آزاد اسلامی ، ،بندرعباس ، ایران. صندوق پستی: 1311-79159
مجید محمدنژاد تکثیر و پرورش عضو هیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرگز
مسعود هدایتی فرد عمل آوری گروه شیلات، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشکده منابع طبیعی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاداسلامی، ص. پ: 163، قائم شهر، ایران.